Ölçüm değerleri Bosna-Hersek

En yüksek sıcaklık

1. Mostar 36 °C
2. Banyaluka 35 °C
3. Saraybosna 32 °C

En düşük sıcaklık

1. Saraybosna 32 °C
2. Banyaluka 34 °C
3. Mostar 35 °C

Hava üst değerleri Bosna-Hersek