Ölçüm değerleri Bosna-Hersek

En yüksek sıcaklık

1. Mostar 21 °C
2. Banyaluka 15 °C
3. Saraybosna 14 °C

En düşük sıcaklık

1. Saraybosna 14 °C
2. Banyaluka 15 °C
3. Mostar 20 °C

Hava üst değerleri Bosna-Hersek