Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
23. Oca. 39
24. Oca. 73
25. Oca. 71
26. Oca.
27. Oca.
28. Oca.
29. Oca.

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
23. Oca. 6
24. Oca. 3
25. Oca. 1
26. Oca.
27. Oca.
28. Oca.
29. Oca.

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
23. Oca. 6
24. Oca. 6
25. Oca. 3
26. Oca.
27. Oca.
28. Oca.
29. Oca.