Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
22. Eyl. 81
23. Eyl. 84
24. Eyl. 60
25. Eyl. 60
26. Eyl. 68
27. Eyl. 59
28. Eyl. 48

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
22. Eyl. 3
23. Eyl. 3
24. Eyl. 5
25. Eyl. 2
26. Eyl. 1
27. Eyl. 1
28. Eyl. 1

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
22. Eyl. 2
23. Eyl. 2
24. Eyl. 3
25. Eyl. 2
26. Eyl. 2
27. Eyl. 1
28. Eyl. 2