Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
22. Kas. 56
23. Kas. 55
24. Kas. 64
25. Kas. 64
26. Kas. 65
27. Kas. 58
28. Kas. 54

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
22. Kas. 0
23. Kas. 0
24. Kas. 2
25. Kas. 2
26. Kas. 1
27. Kas. 1
28. Kas. 1

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
22. Kas. 2
23. Kas. 2
24. Kas. 2
25. Kas. 2
26. Kas. 1
27. Kas. 2
28. Kas. 2