Ölçüm değerleri Guadeloupe

son 2 saatteki ölçüm değerlerirüzgar olarak km/h