Ölçüm değerleri Bosna-Hersek

En yüksek sıcaklık

1. Banyaluka 14 °C
Mostar 14 °C
3. Saraybosna 10 °C

En düşük sıcaklık

1. Saraybosna 10 °C
2. Banyaluka 14 °C
Mostar 14 °C

Hava üst değerleri Bosna-Hersek