Ölçüm değerleri Bosna-Hersek

En yüksek sıcaklık

1. Mostar 19 °C
2. Banyaluka 11 °C
Saraybosna 11 °C

En düşük sıcaklık

1. Banyaluka 10 °C
Saraybosna 10 °C
3. Mostar 19 °C

Hava üst değerleri Bosna-Hersek