Ölçüm değerleri Bosna-Hersek

En yüksek sıcaklık

1. Banyaluka 27 °C
Mostar 27 °C
3. Saraybosna 25 °C

En düşük sıcaklık

1. Saraybosna 24 °C
Mostar 24 °C
3. Banyaluka 27 °C

Hava üst değerleri Bosna-Hersek