Ölçüm değerleri Bosna-Hersek

En yüksek sıcaklık

1. Mostar 22 °C
2. Banyaluka 20 °C
3. Saraybosna 17 °C

En düşük sıcaklık

1. Saraybosna 17 °C
2. Banyaluka 19 °C
3. Mostar 22 °C

Hava üst değerleri Bosna-Hersek