Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
25. Eyl. 70
26. Eyl. 55
27. Eyl. 52
28. Eyl. 51
29. Eyl. 29
30. Eyl. 75
1. Eki. 67

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
25. Eyl. 1
26. Eyl. 0
27. Eyl. 0
28. Eyl. 2
29. Eyl. 2
30. Eyl. 2
1. Eki. 4

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
25. Eyl. 1
26. Eyl. 1
27. Eyl. 2
28. Eyl. 2
29. Eyl. 3
30. Eyl. 2
1. Eki. 2