Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
15. Eyl. 67
16. Eyl. 81
17. Eyl. 81
18. Eyl. 68
19. Eyl. 63
20. Eyl. 65
21. Eyl. 68

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
15. Eyl. 3
16. Eyl. 9
17. Eyl. 17
18. Eyl. 8
19. Eyl. 8
20. Eyl. 5
21. Eyl. 3

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
15. Eyl. 2
16. Eyl. 3
17. Eyl. 2
18. Eyl. 3
19. Eyl. 4
20. Eyl. 4
21. Eyl. 3