Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
25. Eyl. 71
26. Eyl. 62
27. Eyl. 66
28. Eyl. 51
29. Eyl. 61
30. Eyl. 29
1. Eki. 63

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
25. Eyl. 2
26. Eyl. 1
27. Eyl. 0
28. Eyl. 3
29. Eyl. 2
30. Eyl. 4
1. Eki. 7

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
25. Eyl. 3
26. Eyl. 2
27. Eyl. 1
28. Eyl. 4
29. Eyl. 3
30. Eyl. 4
1. Eki. 3

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
25. Eyl. 0
26. Eyl. 0
27. Eyl. 0
28. Eyl. 0
29. Eyl. 0
30. Eyl. 0
1. Eki. 0