Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
3. Tem.
4. Tem.
5. Tem.
6. Tem. 64
7. Tem. 104
8. Tem. 105
9. Tem. 95

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
3. Tem.
4. Tem.
5. Tem.
6. Tem. 5
7. Tem. 8
8. Tem. 10
9. Tem. 8

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
3. Tem.
4. Tem.
5. Tem.
6. Tem. 2
7. Tem. 3
8. Tem. 4
9. Tem. 3

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
3. Tem.
4. Tem.
5. Tem.
6. Tem. 0
7. Tem. 0
8. Tem. 0
9. Tem. 0